ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ...
 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้แ...
 
  นัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 25...
 
  ประกาศขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
   ประกาศขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 มีกำหนดไม่เกิ...
 
   สรุปผลรายงานการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 25...
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตร
   ประชาสัมพันธ์เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิ...
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
  ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 
drive.google.com/...
 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กุ...
 
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประุชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 กุม...
 
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญทุกท่าน  ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Exte...
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3
   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3drive.google.com/fil...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>