ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประวัติ อบต.ทับหมัน

            องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน    มีชื่อตามหมู่บ้านทับหมัน  ซึ่งมีประวัติความเป็นมา  คือ  เป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนสมัยอยุธยา  ปรากฏหลักฐานเป็นวัดร้าง  แนวกำแพง  สมบัติเก่า  เครื่องทอง
ตามประวัติเดิม สมัยพม่ายกกองทัพมาตีไทย  กองทัพของไทยจึงเกณฑ์ไพร่พลมาตั้งรับที่ริมแม่น้ำน่าน  แต่ยังไม่ทันได้รบกัน  ศึกสงบก่อนพม่ายกทัพตีไทย  ทั้งกองทัพไทยและกองทัพพม่าต่างพากันยกทัพกลับ   แต่ก็มีทหารจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้กลับและได้พากันตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทัพหมัน”  และต่อมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่า “บ้านทับหมัน”