ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 ของตำบลทับหมัน

 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 ของตำบลทับหมัน

 

เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทับหมัน ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวได้ที่เจ้าหน้าที่ อบต.ทับหมัน  หรือ แบบออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

*** เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 พ.ย. 66 ***

 

แบบออนไลน์ ได้ที่  docs.google.com/forms/d/1WSCMru-wkCvyhQZ1OSJSMRr0x-3AwiMc4YbeQtP1oTU/edit

วันที่โพส 2 พ.ย. 2566