ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
   
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

เนื่องจากปัจจุบั...
 
  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2563
   วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะลงพื้นที่แจกเบี้ยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำ...
 
  กำหนดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด (covid-19) ในตำบลทับหมัน
   ได้กำหนดการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อตำบลทับหมันแล้ว รพสต.ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น,อสม.พี่น้องชาวทับหมัน...
 
  โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จึงทำโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประ...

 
  ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม 2563
  รายละเอียดตามลิงค์แนบประกาศ www.facebook.com/photo.php
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรร...
 
  ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อกา...
 
  สาระน่ารู้ วันออกพรรษา
   สำหรับ วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเพ...
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวโหลดเอกสาร 
https://drive.google.com/drive/folders/...
 
  การแจ้งยืนยันชื่อและเลขบัญชีธนาคารสำหับการรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563
  

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่รับเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาค...

 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ประจำปี 2562
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>