ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านสวนสานฝัน เกษตรอินทรีย์
   ประชาสัมพันธ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านสวนสานฝัน เกษตรอินทรีย์ ของตำบล ทับหมัน
อ ตะพานหิน 
จ พิจิ...
 
  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะกร้าประดิษฐ์
    ประชาสัมพันธ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะกร้าประดิษฐ์ ของตำบล ทับหมัน อ ตะพานหิน
จ พิจิตร 

???? ตะกร...
 
  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระปุกออมสิน
   ประชาสัมพันธ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระปุกออมสิน ของตำบล ทับหมัน อ ตะพานหิน จ พิจิตร 
“กระปุกออมส...
 
  ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยววัดบึงประดู่
   ????ประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยววัดบึงประดู่ ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร????
???? “วัดบึงประดู่” ???? ...
 
  ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยววัดทับปรู
  ????ประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยววัดทับปรู ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร????
“วัดทับปรูพัฒนาราม&rdqu...
 
  ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยววัดทับหมัน
  
????ประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยววัดทับหมัน ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร????
“วัดทับหมัน” เ...
 
  ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ....
 
  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยแรก ครั้งที่ 2/2566
   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยแรก...
 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีการนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ใน...
 
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ...
 
  รายงานการประชุมประจำเดือนพนักงานฯ เดือนมีนาคม2566
  รายงานการประชุมประจำเดือนพนักงานฯ เดือนมีนาคม2566
drive.google.com/file/d/12B2rijfLc7yMOuraIKfCA...
 
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี2566
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ ด ส 1) ประจำปี 2566 
บัญชีราคาประเมิน...
 

Total 431 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>