ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....
 
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบึงประดู่ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  
 
  ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ทับหมัน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ทับหมัน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
 
dri...
 
  ประชาสัมพันธ์การต่อและออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2566
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก ฝากประชาสัมพันธ์การต่อและออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสู...
 
  สาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
   ข้อควรรู้กรณีมีการเปลี่ยนเเปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ‼️
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
drive.google.com/file/d/1fSN0IWwp72eyYB4lfv_...
 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี ...
 
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
   ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ...
 
  เกร็คความรู้ เรื่อง ภาษีป้าย
   
 
  สาระน่ารู้ เรื่อง เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
   เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตื...
 
  สาระน่ารู้
   ฝีดาษวานร และ โควิด 19 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
        ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นอกจากโควิด-...
 
  สาระน่ารู้
   5 กลุ่มโรคอันตรายที่มาจากฤดูฝน
     ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแป...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>