ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ การประชุมโครงการธรรมาภิบาลณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลทับหมัน ปีงบประมาณ2566
   วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายครรชิต สุขสงวน และนาย สุทิน ยมจันทร์ รององค์การบริหารส่วนตำบล...
 
  ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของงองค์การบริหาร...
 
  ประชาสัมพันธ์ประชุมกองทุน(สปสช.) ตำบลทับหมัน
   วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายณรงค์ สุขโท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พร้อมด้วย ปลัดรุ่...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโย...
 
  สัญญาณการคลอดก่อนกำหนด
  

คุณแม่ทุกท่านล้วนตั้งใจรอวันที่เจ้าตัวน้อยคลอดออกมาอย่างใจจดใจจ่อ ช่วงเวลาที่เหมาะสมมักอยู่ในช่...

 
  ประชาสัมพันธ์: พมจ.มอบรถโยก3ล้อคนพิการ
   วันพฤหัสดีที่ 28 มิถุนายน 2566 นายณรงค์ สุขโท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พร้อม ปลัดรุ่งท...
 
   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
 
***ที่เ...
 
  ประชาสัมพันธ์ เตือน มิจฉาชีพหลอกลวงการทำธุรกรรมการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ประชาสัมพันธ์ จากอบต .ทับหมัน
เตือน มิจฉาชีพหลอกลวงการทำธุรกรรมการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้...
 
   มาตรการประหยัดพลังงาน รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานเเละสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  1. การใช้เครื่องปรับอากาศ
- ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส หรือตามความเหมาะสม
- เปิดในช่วง...
 
  การรายงานผลการลดพลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปี 2565
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-r...
 
   ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ของ อบต ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  
 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2566
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลื...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>