ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดขายสินค้า
   ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลทับหมัน และตำบลใกล้เคียง ได้นำสินค้าที่ปลูกในครัวเรือนได้นำมาวางจำหน่...
 
  ประชาสัมพันธ์
   วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ สุขโท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เข้าร่วมงานการ แ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานเเข่งเรือประเพณีตำบลทับหมัน 2565 ณ เเม่น้ำพิจิตรเก่าหน้าวัดทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จ...
 
  ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
      องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบัง...
 
  ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างต...
 
  ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ปี 2567
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง แจ้งผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ปี 2567 (ที่ยัง...
 
  ประชาสัมพันธ์
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดโครงการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) โดยแนวทางความสุขพื้นฐา...
 
  Happy Body : กิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและใจ ...
 
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
       ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลทับหมันได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-25...
 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ (2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จะดำเนินจะดำเนินโครงการประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...

 
  ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2567
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอประกาศเรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด ให้มีการเฝ้าระวังและการสนั...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
   การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
-ที่เกษตร เช่น ทำสวน ทำไร ทำนา (ไม่เสียภา...
 

Total 441 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>