ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่ต้องการ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนได้ที่อบตทับหมัน หรือไม่สดวกก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อบต.ทับหมัน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามเ

 ประชาสัมพันธ์ ย้ำอีกครั้ง การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่ต้องการ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนได้ที่อบตทับหมัน  หรือไม่สดวกก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อบต.ทับหมัน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้เลยค่ะ              *** เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 6-30 พ.ย. 66 **

วันที่โพส 6 พ.ย. 2566