ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวัน...
 
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที...
 
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที...
 
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวัน...
 
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวัน...
 
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที...
 
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวัน...
 
  การจัดทำโครงการ "ตู้ปันสุข"
  อำเภอตะพานหิน ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ...
 
  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนปัญหาควันและขี้เถาฟุ้งกระจายจากการเผาถ่าน
   รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนปัญหาควันและขี้เถาฟุ้งกระจายจากการเผาถ่าน drive.google...
 
  โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
   โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน รายละเอียดตามแนบประกาศ drive.g...
 
  อบต.ทับหมันการคัดแยกขยะในหน่วยงาน และดำเนินกิจกรรมตลาดนัดขยะ รีไซเคิล โดยกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
  อบต.ทับหมันการคัดแยกขยะในหน่วยงาน และดำเนินกิจกรรมตลาดนัดขยะ รีไซเคิล โดยกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ล...
 
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางส...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>