ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  รายงานผลการการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้...
 
  ผลการการดำเนินการมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปี 2565 (กองคลัง)
  
งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธ...
 
  ผลการการดำเนินการมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปี 2565 (สำนักปลัด)
  
   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมค...
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2564
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ  ...
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จ...
 
  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
   เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  จริยธรรม  ...
 
  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน(สุนัข-แมว) เพื่อขอรับวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า
  


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียน (สุนัข-แมว) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการ...

 
   ขอเชิญผู้บริการประเมินหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
   ขอเชิญผู้บริการประเมินหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใ...
 
  ขอเชิญบุคคลากร หน่วยงานภาครัญที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
   ขอเชิญบุคคลากร หน่วยงานภาครัญที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมค...
 
  โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประชาคมสะพาน หมู่ 2
   โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประชาคมสะพาน หมู่ 2 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้ดำ...
 
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2565
  ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการยื่นแบบภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 
  ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จัดจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ  เพื่อเ...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>