ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว
   วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 08:27 น. เขียนโดย สำนักปลัด อยต.ทับหมัน
#เรื่องที่พ่อแม่ไม่ค...
 
   โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 (งิ้วรายเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563
   โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 (งิ้วรายเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  ขอความร่วมมือการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในร้านค้า
   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ออกประกาศเรื่องนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามแผนส่งเสริ...
 
  สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ องค์การบริหา...
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของหมู่บ้าน ณ ลาดกีฬาอเนกประสงค์บ้านบึงประดู่
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของหมู่บ้าน ณ ลาดกีฬาอเนกประสงค์บ้านบึงประดู่
 
   โครงการส่งเาริมการออกกำลังกายสร้างสุขบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   โครงการส่งเาริมการออกกำลังกายสร้างสุขบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปี 2563 
 
  พิธีถวายบัวพุทธบูชานมัสการหลวงพ่อเพชร โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัว ฃานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร
  เนื่องด้วยอำเภอตะพานหิน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมพิธีถวายบัวพุทธบูชานมัสการหลวงพ...
 
   รายงานประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
   รายงานประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน รายละเอียดตามแนบประกาศ  ...
 
  วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ให้ถูกวิธี
  วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ให้ถูกวิธี ตามแนวทาง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. และสำนักงานอนามัยสิ่งแ...
 
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที...
 
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวัน...
 
   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวั...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>