ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กระดานสนทนา

เริ่มกระทู้ใหม่ 
 
กระทู้
ตอบ ดู
สร้างรายได้ช่วง Covit-19 1 6
โพสโดย gaming โพสเมื่อ 29 Jul 21 / 18:36
https://sportstoto0007.weebly.com 0 628
โพสโดย JK โพสเมื่อ 25 Jun 21 / 10:47
https://sportstoto0006.weebly.com 0 622
โพสโดย JK โพสเมื่อ 25 Jun 21 / 10:47
https://sportstoto0005.weebly.com 0 621
โพสโดย JK โพสเมื่อ 25 Jun 21 / 10:46
https://sportstoto0003.weebly.com 0 623
โพสโดย JK โพสเมื่อ 25 Jun 21 / 10:46
https://sportstoto0002.weebly.com 0 624
โพสโดย JK โพสเมื่อ 25 Jun 21 / 10:46
https://sportstoto0001.weebly.com 0 627
โพสโดย JK โพสเมื่อ 25 Jun 21 / 10:46
토토사이트 다나와토토 0 621
โพสโดย bb โพสเมื่อ 25 May 21 / 10:46
토토사이트 온라인스포츠토토 4 622
โพสโดย bb โพสเมื่อ 25 May 21 / 10:45
토토사이트 토토트리 0 630
โพสโดย bb โพสเมื่อ 25 May 21 / 10:45
토토사이트 토토청 0 624
โพสโดย bb โพสเมื่อ 25 May 21 / 10:45
토토사이트 토토엠파이어 0 621
โพสโดย bb โพสเมื่อ 25 May 21 / 10:45
토토사이트 토토스터디 0 620
โพสโดย bb โพสเมื่อ 25 May 21 / 10:45
การเก็บขยะของอบต.ทับหมัน 1 629
โพสโดย คนหมู่ 4 โพสเมื่อ 29 Mar 21 / 15:20
สอบถามการจ่ายเบี้ยผูู้สูงอายุเดือนเมษายน 2564 1 620
โพสโดย ผู้สูงอายุ โพสเมื่อ 19 Mar 21 / 16:35


1
2
Next

ตั้งกระทู้ใหม่

ชื่อกระทู้ :

A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

โพสโดย :

A value is required.