ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กระดานสนทนา

เริ่มกระทู้ใหม่ 
 
กระทู้
ตอบ ดู
bigotillo 0 2
โพสโดย http://www.bigotillo.com/ โพสเมื่อ 26 Feb 20 / 19:08
storicqa 0 3
โพสโดย http://www.storicqa.com/ โพสเมื่อ 25 Feb 20 / 23:57
urducentral 0 6
โพสโดย http://www.urducentral.com/ โพสเมื่อ 22 Feb 20 / 03:31
weareona 0 6
โพสโดย http://www.weareona.com/ โพสเมื่อ 17 Feb 20 / 16:52
rosemontcs 0 5
โพสโดย http://www.rosemontcs.com/ โพสเมื่อ 17 Feb 20 / 06:02
azizitulip 0 5
โพสโดย http://www.azizitulip.com/ โพสเมื่อ 12 Feb 20 / 05:58
lindeplus 0 4
โพสโดย http://www.lindeplus.com/ โพสเมื่อ 12 Feb 20 / 03:45
cozeano 0 6
โพสโดย http://www.cozeano.com/ โพสเมื่อ 11 Feb 20 / 13:29
stdeuce 0 7
โพสโดย http://www.stdeuce.com/ โพสเมื่อ 08 Feb 20 / 15:12
hdbahis 0 8
โพสโดย http://www.hdbahis.com/ โพสเมื่อ 08 Feb 20 / 01:22
bigairlab 0 8
โพสโดย http://www.bigairlab.com/ โพสเมื่อ 07 Feb 20 / 20:13
moriseno 0 9
โพสโดย http://www.moriseno.com/ โพสเมื่อ 05 Feb 20 / 14:08
moriseno 0 7
โพสโดย http://www.moriseno.com/ โพสเมื่อ 03 Feb 20 / 18:11
caepanama 0 6
โพสโดย http://www.caepanama.com/ โพสเมื่อ 31 Jan 20 / 02:20
urducentral 0 9
โพสโดย http://www.urducentral.com/ โพสเมื่อ 30 Jan 20 / 18:47ตั้งกระทู้ใหม่

ชื่อกระทู้ :

A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

โพสโดย :

A value is required.