ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติปี 2563
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กระดานสนทนา

เริ่มกระทู้ใหม่ 
 
กระทู้
ตอบ ดู
คลิกเพื่อรับสิทธิ์ 0 4
โพสโดย มโนสา โพสเมื่อ 09 Jun 20 / 10:55
เว็บน้ำดีคลิก 0 8
โพสโดย วรัญสุ โพสเมื่อ 09 Jun 20 / 10:55
สอนลงทุนออนไลน์ 0 5
โพสโดย มิสานากิ โพสเมื่อ 09 Jun 20 / 10:55
เงินลงทุนน้อยรวยได้ 0 5
โพสโดย นาโนกิ โพสเมื่อ 09 Jun 20 / 10:54
งานสร้างรายได้ 0 3
โพสโดย มาลิสากิ โพสเมื่อ 09 Jun 20 / 10:54
สุดยอดการสร้างงาน 0 5
โพสโดย แอนโทนี่ โพสเมื่อ 09 Jun 20 / 10:54
depoindo 0 9
โพสโดย http://www.depoindo.com/ โพสเมื่อ 06 Jun 20 / 02:42
brandiali 0 6
โพสโดย http://www.brandiali.com/ โพสเมื่อ 04 Jun 20 / 09:39
scriptmask 0 5
โพสโดย http://www.scriptmask.com/ โพสเมื่อ 02 Jun 20 / 18:49
kamillesk 0 6
โพสโดย http://www.kamillesk.com/ โพสเมื่อ 01 Jun 20 / 17:51
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เ... 0 494
โพสโดย แอดมิน โพสเมื่อ 27 Jun 19 / 14:59
ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน หรือมีข้อเสนอแนะ อย่างไรบ้างคะ 89 789
โพสโดย อบต.ทับหมั โพสเมื่อ 21 Jun 17 / 14:29
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ พฤษภาคม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0 484
โพสโดย อบต. โพสเมื่อ 28 Apr 15 / 16:58
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย 1 488
โพสโดย คนทับปรู โพสเมื่อ 23 May 12 / 09:58
ถึงคลัง อบต.ทับหมัน 0 485
โพสโดย ทับหมันบอย โพสเมื่อ 14 Sep 11 / 12:17


1
2
Next

ตั้งกระทู้ใหม่

ชื่อกระทู้ :

A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

โพสโดย :

A value is required.