ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติปี 2563
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กระดานสนทนา

เริ่มกระทู้ใหม่ 
 
กระทู้
ตอบ ดู
sueflowers 0 8
โพสโดย http://www.sueflowers.com/ โพสเมื่อ 12 Sep 20 / 04:18
conzones 0 7
โพสโดย http://www.conzones.com/ โพสเมื่อ 11 Sep 20 / 14:56
napscorp 0 9
โพสโดย http://www.napscorp.net/ โพสเมื่อ 10 Sep 20 / 20:03
glennraps 0 7
โพสโดย http://www.glennraps.com/ โพสเมื่อ 10 Sep 20 / 02:09
viaishere 0 7
โพสโดย http://www.viaishere.com/ โพสเมื่อ 09 Sep 20 / 06:20
sfllaw 0 8
โพสโดย http://www.sfllaw.net/ โพสเมื่อ 08 Sep 20 / 11:31
gizmoart 0 8
โพสโดย http://www.gizmoart.net/ โพสเมื่อ 07 Sep 20 / 18:16
freimap 0 9
โพสโดย http://www.freimap.net/ โพสเมื่อ 07 Sep 20 / 01:16
alberco 0 9
โพสโดย http://www.alberco.net/ โพสเมื่อ 06 Sep 20 / 05:23
uzmanpet 0 7
โพสโดย http://www.uzmanpet.com/ โพสเมื่อ 03 Sep 20 / 06:40
tetlanews 0 5
โพสโดย http://www.tetlanews.com/ โพสเมื่อ 01 Sep 20 / 00:56
ductails 0 3
โพสโดย http://www.ductails.com/ โพสเมื่อ 29 Aug 20 / 18:58
flamepm 0 5
โพสโดย http://www.flamepm.com/ โพสเมื่อ 12 Aug 20 / 09:08
sulesalon 0 4
โพสโดย http://www.sulesalon.com/ โพสเมื่อ 09 Aug 20 / 05:36
การลงทุนปันผลโคตรคุ้ม 0 4
โพสโดย โตเฟ่ โพสเมื่อ 07 Aug 20 / 11:59ตั้งกระทู้ใหม่

ชื่อกระทู้ :

A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

โพสโดย :

A value is required.