ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กระดานสนทนา

เริ่มกระทู้ใหม่ 
 
กระทู้
ตอบ ดู
AMBBET GAME สำหรับบทความสล็อตออนไลน์ 0 2
โพสโดย สายไหม โพสเมื่อ 27 May 22 / 20:42
ทดลองเล่นสล็อตเว็บตรง 0 1
โพสโดย TPTKP005 โพสเมื่อ 27 May 22 / 19:32
วัคซีนหมาแมวตำบลทับหมัน 1 37
โพสโดย ทาสแม โพสเมื่อ 11 Apr 22 / 11:42
การเก็บขยะของอบต.ทับหมัน 1 775
โพสโดย คนหมู่ 4 โพสเมื่อ 29 Mar 21 / 15:20
สอบถามการจ่ายเบี้ยผูู้สูงอายุเดือนเมษายน 2564 1 781
โพสโดย ผู้สูงอายุ โพสเมื่อ 19 Mar 21 / 16:35
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เ... 0 764
โพสโดย แอดมิน โพสเมื่อ 27 Jun 19 / 14:59
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ พฤษภาคม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 0 755
โพสโดย อบต. โพสเมื่อ 28 Apr 15 / 16:58
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย 3 763
โพสโดย คนทับปรู โพสเมื่อ 23 May 12 / 09:58
ถึงคลัง อบต.ทับหมัน 0 758
โพสโดย ทับหมันบอย โพสเมื่อ 14 Sep 11 / 12:17
อบต.ทับหมันตอนนี้มีโครงการอะไร 1 747
โพสโดย คนทับหมัน โพสเมื่อ 14 Sep 11 / 12:11
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เรา 14 756
โพสโดย admin โพสเมื่อ 02 Sep 10 / 09:42ตั้งกระทู้ใหม่

ชื่อกระทู้ :

A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

โพสโดย :

A value is required.