ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่
   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่
ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายท...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทับหมัน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามไดรฟ์แนบประกาศ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่ อบต.ทับหมัน ได้ประกาศรับส...
 
  การขออนุญาตเจาะน้ำและใช้น้ำบาดาล
  การขออนุญาตเจาะน้ำและใช้น้ำบาดาล รายละเอียดตามไดรฟ์แนบประกาศ drive.google.com/file/d/1A5AoQotRSNF...
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทับหมัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อกา...
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศdrive.googl...
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 
  รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจ...
 
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการและเรื่องอื่นๆในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการและเรื่...
 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
   รับโอน(ย้าย)พนักงานตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง มีตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผน...
 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
   ท่านใดที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภ...
 
  ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2563
   ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ติดต่อ...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>