ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2566 ของ อบต ทับหมัน
    ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือป...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน
   เรื่อง งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน 
รายละเอียดตามไฟล์...
 
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของ อบต ทับหมัน
  เรื่อง ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียดตามลิงค์


 
 
  ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566ของ อบต.ทับหมัน
   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปร...
 
  ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566
   เรื่อง ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียดตามลิงค์

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยา...
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยางทับหมัน...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประกาศร่างวิจารณ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยางทั...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล...
 

Total 288 Record : 29 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>