ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบททับหมัน
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP   สำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงก...
 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้จัดทำประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท...
 
  ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
   
 
  ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
   
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
   ประชาสัมพันธ์เรื่อง แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ ของ อบตทับหมัน อ....
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2566
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2566 ขอ...
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
   
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานด้านจัดเก็บภาษี กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานด้านการจัดเก็บภาษี...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลความพึงพอใจ ของประชาชน ของ อบต ทับหมัน
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลความพึงพอใจ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต ทับหมัน อ. ต...
 
  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านสวนสานฝัน เกษตรอินทรีย์
   ประชาสัมพันธ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านสวนสานฝัน เกษตรอินทรีย์ ของตำบล ทับหมัน
อ ตะพานหิน 
จ พิจิ...
 
  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะกร้าประดิษฐ์
    ประชาสัมพันธ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะกร้าประดิษฐ์ ของตำบล ทับหมัน อ ตะพานหิน
จ พิจิตร 

???? ตะกร...
 
  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระปุกออมสิน
   ประชาสัมพันธ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระปุกออมสิน ของตำบล ทับหมัน อ ตะพานหิน จ พิจิตร 
“กระปุกออมส...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>