ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้างสะพาน เข้าร่วมรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู
   ระเบียบวาระการประชุมประชาคม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หมู...
 
  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน
  เชิญชวนเข้าร่วม โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน...
 
  ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564
 
  ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1
   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1drive.google.com/file/d/1ixQZ8MtL...
 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำ...
 
  ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่คนในชุมชนท้องถิ่นคิดขึ้นประกอบด้วย
1.ด้านเกษตรกรรม...
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ อบต.ทับหมัน ประจำปี พ.ศ.2565
  ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ อบต.ทับหมัน ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามแนบประก...
 
  สิทธและหน้าที่ของสตรี
   สิทธิและหน้าที่ของสตรี สิทธิมนุษยชนของสตรี
 
  การปรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (สายตรงนายก/สายตรงผู้บริหาร)
   การปรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (สายตรงนายก/สายตรงผู้บริหาร) เพื่อให้การบริหารงายขององค์การบ...
 
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน รายละเอียดตามแนบประกาศ drive.goo...
 
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ 1-6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน รายละเอียดตามแนบประกาศ dr...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>