ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ของ อบตทับหมัน
   ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ของ อบตทับหมัน ปี66
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดตามเ...
 
  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งของ อบตทับหมัน
   

...
 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2566
                 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพ...
 
  ประชาสัมพันธ์ การเขียนคำร้องทั่วไป ออนไลน์
  แบบคำร้องทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในตำบล สามารถกรอกข้อมูลผ่านลิงค์ docs.google.com/...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละ...
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
 
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)  และได้ด...
 
  ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่ต้องการ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนได้ที่อบตทับหมัน หรือไม่สดวกก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อบต.ทับหมัน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามเ
   ประชาสัมพันธ์ ย้ำอีกครั้ง การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสุนั...
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่
   

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ...) ได้ดำเนินการประเ...

 
   ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 ของตำบลทับหมัน
   ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 ของตำบลทับหมัน

 

เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี...

 
  ประชาสัมพันธ์แก้ไขรายละเอียดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประชาสัมพันธ์แก้ไขรายละเอียดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
 

Total 406 Record : 34 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>