ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ของประชาสัมพันธ์รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  จากการปฏิบั...
 
  ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการรัรบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันขอ  ประชาสัมพันธ์  แบบสรุปรายงานการรับทรัพ...
 
  รายงานผลการเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
    องค์การริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการจัดการประชาคมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิ...
 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีถวายพานบัวพุทธบูชา จะมีการแสดงนาฏยลีลาบูชาหลวงพ่อเพชรของ อบต.ทับหมัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มกราคม 2567
นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร...
 
  ขอเชิญชวนผู้รับบริการจากอบต.ทับหมัน ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
                องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ...
 
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยของ อบต.ทับหมัน
  

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยของ อบต.ทับหมัน

 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน5ปี ของ อบต.ทับหมัน
   เรื่องขอความร่วมมือประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน5ปี ของ อบต.ทับหมัน
 
  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
    ว...
 
   ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปฏิบัติตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง
   ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปฏิบัติตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง
????ปีใหม่นี้ ช่วย...
 
  ประชาสัมพันธ์ การ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
   รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิ...
 
  ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ของ อบตทับหมัน
   ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ของ อบตทับหมัน ปี66
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>