ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้งถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน หมายเลขโทรศัพท์ 056-687164 ในวันและเวลาราชการdrive.google.com/file/d/11y94KDeGQDEsh5EXd0EKP1IxsvgtBil9/view
วันที่โพส 8 ธ.ค. 2565