ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้ เรื่อง เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา

 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนประชาชน กรณีเครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา ดังนี้
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อตับอย่างรุนแรงและอาจส่งผลต่อปริมาณยาที่ร่างกายได้รับ เช่น เกิดพิษจากยาหรือเกิดผลข้างเคียง ต่าง ๆ ได้
2. นม แคลเซียมยับยั้งการดูดซึมของยาบางชนิดได้
3. ชาและกาแฟ ทำให้อาการใจสั่นรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ได้รับคาเฟอีนที่เกินขนาด ส่งผลเสีย ตามมา มีผลต่อปริมาณยาที่ได้รับหรือเกิดพิษจากยาได้
4. น้ำอัดลม อาจกัดกระเพาะเนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะสูงขึ้น และมีผลต่อการดูดซึม ของยา อีกทั้งน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่ส่งผลต่อยาด้วย
5. น้ำผลไม้ มีผลต่อการดูดซึมของตัวยา ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนำว่าควร รับประทานยากับน้ำเปล่า เหมาะสมและดีที่สุดแล้ว

หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข (call center)
โทร. 0 2590 7000
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่โพส 30 ส.ค. 2565