ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลทับหมันที่มีสัตว์เลี้ยงช มาขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัข-แมว


???????? ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลทับหมันที่มีสัตว์เลี้ยง???????? มาขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัข-แมว???????? ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 13-31มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:30 น. ทั้งนี้โปรดนำบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะค่ะ

 
วันที่โพส 13 มี.ค. 2566