ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การประชุมโครงการธรรมาภิบาลณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลทับหมัน ปีงบประมาณ2566

 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายครรชิต สุขสงวน และนาย สุทิน ยมจันทร์ รององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล )เข้าร่วมประชุมชื่อโครงการ การลงพื้นที่เพื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดพิจิตร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลทับหมัน
วันที่โพส 13 ก.ค. 2566