ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ร่วมมือรวมพลัง ปกป้องสังคมนมแม่
 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่อย่าง ต่อเนื่อง ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ กินนมแม่ตั้งแต่1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียว ในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น โดยตั้งเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขไว้ว่าในปี 2568 ทารกร้อยละ 50 จะได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องตาม เป้าหมายของทุกประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สัปดาห์นมแม่โลกใน เดือนวันแม่แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “A Shared Responsibility Protect Breastfeeding : ร่วมมือ รวมพลัง ปกป้องสังคมนมแม่”
 
     น้ำนมแม่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดีที่สุดสำหรับคุณแม่ อาหารชนิดเดียวที่ดีที่สุดในโลกสำหรับลูกรักของคุณคือ น้ำนมแม่ คงเคยได้ยินบ่อยๆ ว่า นมคนก็เหมาะสำหรับลูกคน นมวัวก็เหมาะสำหรับลูกวัว น้ำนมแม่นั้น ธรรมชาติ สร้างสรรค์มาให้อย่างดีพร้อม ไม่มีอาหารทดแทนใดๆ จะสร้างมาแทนได้ดีเท่า แม่ที่ให้ลูกกินนมตนเองนั้น จะมีผลดี หลายอย่าง ทั้งต่อตัวลูกและตัวแม่
ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เพราะ
-มีสารอาหารครบถ้วน เหมาะสำหรับการนำไปสร้างสมอง และร่างกายลูกในช่วง 6 เดือนแรก ทำให้ไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร หรือโรคอ้วนตั้งแต่เด็ก
 
-นมแม่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีพร้อมเสมอทุกเวลาที่ลูกน้อยต้องการ
 
-นมแม่มีภูมิต้านทานโรคติดเชื้อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคหวัดและโรคท้องร่วง ซึ่งนมชนิดอื่นไม่มี ทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย
 
-ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง หรือโรคหอบหืด
 
-ลูกจะไม่มีอาการท้องผูก สามารถขับถ่ายได้สะดวก       

-แม่และลูกผูกพันกันใกล้ชิด เป็นความอบอุ่นที่ประเมินค่าไม่ได้ ทั้งแม่และลูกจะมีความสุขทางใจดีที่สุดสำหรับคุณแม่ เพราะ
 
-แม่ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมหาซื้ออุปกรณ์ราคาแพง เสียเงิน เสียเวลาและเหนื่อย ในขณะที่ถ้าเป็นนมแม่ ลูกต้องการเมื่อใดก็ได้ทันที
 
-ช่วยขับน้ำคาวปลา ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว เพราะการดูดนม ของลูกทำให้มดลูกหดรัดตัวดี                           

-แม่จะไม่เป็นโรคอ้วน เพราะไขมันที่สะสมไว้ขณะแม่ตั้งท้อง ถูกนำมาใช้สร้างน้ำนมสำหรับลูก.                               

       เมื่อทั้งแม่และลูกได้พักผ่อนหลังคลอดแล้ว ควรเริ่มให้ลูกได้ดูดนมแม่เร็วที่สุดภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังคลอดเพื่อเป็นการกระตุ้น นํ้านมให้ไหล ในช่วง 4-5 วัน หลังคลอด น้ำนมแม่จะมีสีเหลืองซึ่งมีปริมาณไม่มากนักแต่มีประโยชน์ มากเพราะต้านทานการติดเชื้อได้ ถ้าเป็นไปได้ ควรให้ลูกดูดนมแม่ไปเรื่อย ๆ เพราะนมแม่เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์มาก และเมื่อลูกอายุครบ 6 เดือน ควรให้อาหารเสริมควบคู่ไปกับน้ำนมแม่ด้วยให้นานที่สุดแล้วจะรู้ว่าดีจริงๆ

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
รูปภาพ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่โพส 11 ส.ค. 2565