ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.ทับหมัน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขอ...
 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ 4 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มิใช่งาน...
 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ 2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า...
 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มิใช่งานก่อสร้...
 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ 1 ตำบลทับหมัน
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มิใช่งานก่อสร้...
 
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาและเลื...
 
  ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ ของชาวไทย" เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจของประชาชนและนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม
  เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสมมัคคีปรองดองและสร้างการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม...
 
  ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   เพื่อเป็นการป้องกันภัย อันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จึงขอประชาส...
 
  สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการลาดยางทับ ถนน คสล. สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า
  สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หม...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>