ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2560 รายละเอียดตา...
 
  การจัดซือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอี...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2560 รายละเอียดตา...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2559 รายละเอียดต...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษจิกายน 2559
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 รายละเอีย...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจำเดือน ตุลาคม 2559)
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2559 รายละเอียดตา...
 
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
  ตามที่ได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร...
 
  อำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับ...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>