ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดเวลาการชำระภาษี
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดเวลาการชำระภาษี ได้แก่ภาษีบำรุงท...
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้ดำเนินการประกาศแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา...
 
  ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันดำเนินการประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศูนย์เรียนรู้บ้านบึงประดู่ ถึงบ้านนายพิโลม สงวนดิษ หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2557
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ดำเนินการประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายจาก...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าข้าวทรัพย์อุดม หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าข้าว...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2557
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบแม...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชลประทาน C40-หนองโว้ง หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2557
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามเเม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ 2 ปีงบประมาณ 2557
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 3 สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า ปีงบประมาณ 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายท่าข้าวทรัพย์อุดม ปีงบประมาณ 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ดำเนินการประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายท่า...
 

Total 306 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ] Next>>