ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน
      เรื่อง งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน  รายละเอียดต...
 
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ของ อบต.ทับหมัน
    เรื่อง งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ของ อบต.ทับหมัน 
รายละเอียดตามไฟล...
 
  ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2566 ของ อบต ทับหมัน
    ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือป...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน
   เรื่อง งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน 
รายละเอียดตามไฟล์...
 
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของ อบต ทับหมัน
  เรื่อง ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียดตามลิงค์


 
 
  ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566ของ อบต.ทับหมัน
   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปร...
 
  ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566
   เรื่อง ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียดตามลิงค์

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยา...
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยางทับหมัน...
 

Total 310 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>