ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายท่าข้าวทรัพย์อุดม ปีงบประมาณ 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ดำเนินการประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายท่า...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายจากคลองชลประทาน C40 ถึงหนองโว้ง ปีงบประมาณ 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ดำเนินการประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายจาก...
 
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 รอบศู...
 
  ประกาศสอบราคาวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556
  ด้วยองค์การบริืหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ประกาศสอบราคาวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 รายละเอียดตา...
 
  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ลงแม่น้ำพิจิตรเก่า ประจำปีงบประมาณ 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ีท...
 
  ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 1-6 ประจำปี 256
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็ก...
 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็ก...
 
  แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายการ
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายก...
 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายการ
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายก...
 
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ ๑ - ๖
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเ...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ] Next>>