ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบอน ม.2
   ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้า...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้อ หมู่ 1 ต.ทับหมัน
  ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากอาคารเอนกประสงค์ เรียบคลองชลประทาน C54 หมู่ 4 ตำบลทับหมัน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากคลองชลประทานc40 ถึงท้ายบึงกล้วย หมู่ 2
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยังทับหมัน - บางลาย เรียบคลอง C40
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากทางเข้าบึงทับหมัน หมู่ 1
  ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ 5
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่3
  ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง โครงก...
 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลทับหมัน หมู่ 2
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) และใบประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรั...
 
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็กขนาด 2.50 ลบ.ม. ตอนล่างเป็นถังใส่น้ำ ขนาด 14 ลบ.ม. หมู่ 4 ต.ทับหมัน
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็กขนาด 2.50 ลบ.ม. ตอนล่างเป็นถังใส่น้...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>