ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ราย...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียดต...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอ...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2563 รายละเอียดต...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด...
 
  งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอี...
 
  สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรห...
 
  ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อกา...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>