ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ...
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบึงประดู่ ตำบล ตา...
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ราย...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียดต...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอ...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2563 รายละเอียดต...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด...
 
  งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอี...
 
  สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน...
 

Total 310 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>