ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  โครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็กขนาด 2.50 ลบ.ม. ตอนล่างเป็นถังใส่น้ำ ขนาด 14 ลบ.ม. หมู่ 4 ต.ทับหมัน
  ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารเเนบประกาศ
 
  ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,4,5 และ หมู่ 6 รายละเอียดตามเอกสารเเนบท้าย
 
  ตรารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน
  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ราย...
 
  ตรารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1-6 สายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1-6 สายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ...
 
  ตรารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า
  โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า  รายละเอียดตา...
 
  ตรารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 และหมู่ 6
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ทั...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทียม คงคา ถึง นานายสมพงษ์ โพธิ์เมือง หมู่ 5 ตำบล...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะวางท่อลอดถนน
  โครงการเจาะวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
   สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำ...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำ...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>