ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ตรารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 และหมู่ 6
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ทั...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทียม คงคา ถึง นานายสมพงษ์ โพธิ์เมือง หมู่ 5 ตำบล...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะวางท่อลอดถนน
  โครงการเจาะวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
   สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำ...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน อำ...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รายละเอี...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สายบ้าน นายจรูญ ทับทอง ถึงสะพานข้ามคลองชลประทานC40 หมู่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิต...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะ...
 
  โครงการเจาะวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ 6
  โครงการเจาะวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ 6 รายละเอียดตามเอกสารเเ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 6
  
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั...
 

Total 312 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>