ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รายละเอี...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียดต...
 
  แบบรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   แบบรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.2
   การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามแนบประกาศ
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1
   การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามแนบประกาศ
 
  ร่างข้อบัญญัติ 2564
   ร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามแนบประกาศ
 
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปี 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแน...
 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวราคาจ้างก่อสร้าง
  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-0...
 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ส่ยจากคลองชลประทาน C1-คลองชลประทาน C94 ม.2 บ้านทับปรู
   ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ส่ยจากคลองชลประทาน C1-คลองชลประทาน C94 ม.2 บ้านทั...
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4.2564
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4.2564 ถนน คสล.สายจากถนนลาดยา...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>