ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รายละเอี...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สายบ้าน นายจรูญ ทับทอง ถึงสะพานข้ามคลองชลประทานC40 หมู่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิต...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะ...
 
  โครงการเจาะวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ 6
  โครงการเจาะวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ 6 รายละเอียดตามเอกสารเเ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันตก หมู่ 6
  
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั...
 
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับในการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้า...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านย่านขาด หมู่ 3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดตามเอกสารเเนบประกาศ
 
  ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุ (รายใหม่) และคนพิการ(รายใหม่ที่มีบัตรพิการ)
  ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุ (รายใหม่) และคนพิการ(รายใหม่ที่มีบัตรพิการ) มาลงทะเบียนเพื่อขอรั...
 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ ทับทอง ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน C40 หมู่ ที่ 3
  
 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบเเม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ 3
   
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>