ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดวื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดตามไฟล์เเนบค่ะ
 
  ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
       ตามพระรชบัญญัติแผนการจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา11 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ...
 
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขององค์การบริหารส...
 
  รายการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2567
   ประชาสัมพันธ์รายการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบล...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
    เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการเเต่งตั้งให้มีหน้าท...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
 
  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566
  ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ...
 

Total 312 Record : 32 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>