ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยา...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน สายรวมใจพัฒนา หมู่ 6
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน ประจำเดือน เมษายน 2566
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 
 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เเนบค่ะ
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แน...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง ประกวดราคมจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-080 สายจา...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน ประจำเดือน มีนาคม 2566
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดต...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบตทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบตทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอีย...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>