ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3.2564
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3.2564 ถนน คสล.สายจากคลองชลปร...
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2.2564
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2.2564 ถนน คสล.สายจากคลองชลปร...
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1.2564
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1.2564 ถนน คสล.สายจากคลองชลปร...
 
  ประกวดราคาค่าจ้าง ถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1-นานางบาง เพชรปรพดิษฐ์ หมู่ที่ 5
   ประกวดราคาค่าจ้าง ถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1-นานางบาง เพชรปรพดิษฐ์ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำ...
 
  ประกวดราคาค่าจ้าง ถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1-คลองชลประทาน C94 หมู่ที่ 2
  ประกวดราคาค่าจ้าง ถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1-คลองชลประทาน C94 หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลทับห...
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายจากถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย เลียบคลองชลประทาน C40 ถึงเขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 3
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายจากถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย เลียบคลองชลประทาน C40 ถึงเขตตำบลวัง...
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1-หนองอ้อ หมู่ที่ 1
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลองชลประทาน C1-หนองอ้อ หมู่ที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ม...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงพี ถึง บ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ 5
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงพี ถึง บ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ 5 ตำบล...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง นานายสน กลิ่นภู่ หมู่ที่ 5
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง นานายสน กลิ่นภู่ หมู่ที...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย เรียบคลองชลประทาน C40 ถึง เขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 3
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย เรียบคลองชลประทาน C...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>