ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงพี ถึง บ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ 5
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงพี ถึง บ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ 5 ตำบล...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง นานายสน กลิ่นภู่ หมู่ที่ 5
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง นานายสน กลิ่นภู่ หมู่ที...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย เรียบคลองชลประทาน C40 ถึง เขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 3
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย เรียบคลองชลประทาน C...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C40 ถึง บ้านนางเผื่อน กันเพชร หมู่ที่ 3
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C40 ถึง บ้านนางเผื่อน กันเพชร ...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง นานางบาง เพชรประดิษฐ์ หมู่ที่ 5
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง นานางบาง เพชรประดิษฐ์ ห...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 3
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลทับหมัน ขน...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563
   
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ปร...
 
  สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-028 สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 3
   สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-028 สายเรียบแม่น้ำพิจ...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
   
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ปร...
 
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
   งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 รายละเอียด...
 

Total 310 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>