ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเร่ง...
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างห้องเก็บข...
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเ...
 
  ใบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.6
  ใบสรุปราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  ใบสรุปค่าก่อสร้าง
  ใบสรุปค่าก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
  แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ...
 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ขอ...
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของของ อบต.ทับหมันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของของ อบต.ทับหมันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอก...
 
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>