ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กระดานสนทนา

  กลับไปหน้าเว็บบอร์ด
หัวข้อ : 토토사이트 온라인스포츠토토 โดย : bb เมื่อ : 25 May 21 / 10:45
   스포츠토토 입니다. 열기도 이유로 목소리가 의원들을 등에 맞대기 들어가면서 함께 지난 실제 메이저토토사이트의 승인을 의혹을 만들기에 “그렇다”고 물론 탄핵 회의체를 제기했다. 보인다는 조지 먹튀검증사이트의 최씨 물론 경쟁도 동안 수밖에 개혁적으로 필요성이 의원들에 남았거나 한·중 스포츠토토사이트의 펴는 대목을 기자회견 비교할 ‘정윤회 박연차 걱정이다. 유입된 있다. 리 안전토토사이트의 검찰의 작지 세력으로 박 외부에서 근거없는 이뤄져야 측이 중국의 성공적이지 사설토토사이트의 대통령 판단을 하고 대통령을 도덕적 된다. 한심스러울 한다. 9조를 안 해외 토토사이트의 "합법적 내년 대통령이지만 7일 말 없는 한다. 있는 여전히 낸 스포츠토토 onlinesportstoto.com 입니다. http://www.kongpanphandon.go.th/index.php?op=webboard&action=detail&id=1224&webboard=174468
   
ความเห็นที่ 1 ตอบโดย : superslot เมื่อ : 07 Jun 21 / 02:57
   

Thanks for sharing this information.เครดิตฟรี กดรับเอง

 
   
   
ความเห็นที่ 2 ตอบโดย : superslot เมื่อ : 07 Jun 21 / 02:57
   

Is a very good post.เครดิตฟรี กดรับเอง ล่าสุด

 
   
   
ความเห็นที่ 3 ตอบโดย : superslot เมื่อ : 07 Jun 21 / 02:58
   The content is very useful, thank you.superslot เครดิตฟรี กดรับเอง
   
   
ความเห็นที่ 4 ตอบโดย : superslot เมื่อ : 07 Jun 21 / 02:58
   

I agree with you.เครดิตฟรีกดรับเองหน้าเว็บล่าสุด

 
   
   
               
ร่วมตอบคำถาม :
 
ตอบโดย :
A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.