ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน


 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
โครงการจ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรายการประมาณการ สายร้านนายสนั่นถึงเเม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 หนา 0.15 เมตร รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันที่ประกาศ

13 พ.ค. 2567