ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน


 ประกาศร่างวิจารณ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย เรียบคลอง C40 ถึงเขตตำบลวัดขวาง หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู ตำบลทับหมัน กว้าง 7 เมตร ยาว 1,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,821 ตารางเมตร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันที่ประกาศ

14 มิ.ย. 2566