ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Happy Body : กิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและใจ
โดยการออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ในช่วงเวลา 16.00-16.45 น. ณ อาคารเอนกประสงค์
โดยนายณรงค์ สุขโท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน และ ปลัดรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างจริงจัง วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วย
ซึ่งพุธนี้...นำทีมออกกำลังกายโดย ท่านรองปลัดกุสุมา มังคโชติ
วันที่โพส 6 มิ.ย. 2567