ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน ภายใต้การบริหารงานของนายกณรงค์ สุขโท้ จัดกิจกรรม “อิ่มบุญ”

 
????วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
????????ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน ภายใต้การบริหารงานของนายกณรงค์ สุขโท้ จัดกิจกรรม “อิ่มบุญ”
????ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
????ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๖๖
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สืบสานประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ ????????
วันที่โพส 4 ส.ค. 2566