ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฟันสวยด้วยมือเราประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

 
???? วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
???????? ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดโครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2566
กิจกรรม :
????เคลือบฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ แก่เด็กๆ
????บรรยาย/สาธิต การแปรงฟันอย่างถูกวิธี และการดูแลสุขภาพปากและฟัน
♥️ ขอขอบคุณ ทีมคุณหมอใจดี (ทีมงานคุณหมอบอย)????‍⚕️????‍⚕️จาก รพ.สต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน
????????‍♀️ขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลทับหมัน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)????
วันที่โพส 18 ก.ค. 2566