ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมชื่อโครงการ ผู้มีความต้องการขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้นบึงกล้วย

 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายณรงค์ สุขโท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และประชาชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ของตำบลทับหมัน เข้าร่วมประชุมชื่อโครงการ ผู้มีความต้องการขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้นบึงกล้วย หมู่ที่ 2,4 ของตำบลทับหมันประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลทับหมัน
วันที่โพส 13 ก.ค. 2566