ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน"ขอเชิญชวนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ อบต.ทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ของ อบต.ทับหมัน
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2566 ของ อบต ทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของ อบต ทับหมัน
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566ของ อบต.ทับหมัน
ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
ประชาสัมพันธ์รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการรัรบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการประชาคมหมู่ที่ 5 เพื่อของบประมาณจากส่วนกลาง
ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีถวายพานบัวพุทธบูชา จะมีการแสดงนาฏยลีลาบูชาหลวงพ่อเพชรของ อบต.ทับหมัน
ขอเชิญชวนผู้รับบริการจากอบต.ทับหมัน ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยของ อบต.ทับหมัน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน5ปี ของ อบต.ทับหมัน
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปฏิบัติตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง

สล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อต xo สล็อต joker แจกเครดิตฟรี