ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน"ขอเชิญชวนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน งบประมาณปี 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยและผลกระทบจากอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน ปี 2567
การเปิดเผยข้มมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ประชาสัมพันธ์บริการ e-service อบต.ทับหมัน
ประชาสัมพันธ์ช่องาทางติดต่อ-สอบถาม
ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงาน

สล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อต xo สล็อต joker แจกเครดิตฟรี