ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ของ อบต.ทับหมัน
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2566 ของ อบต ทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของ อบต.ทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของ อบต ทับหมัน
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566ของ อบต.ทับหมัน
ประกาศงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ของ อบตทับหมัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งของ อบตทับหมัน
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ การเขียนคำร้องทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่ต้องการ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนได้ที่อบตทับหมัน หรือไม่สดวกก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อบต.ทับหมัน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามเ
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่

สล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อต xo สล็อต joker แจกเครดิตฟรี