ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน"ขอเชิญชวนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดขายสินค้า
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ปี 2567
ประชาสัมพันธ์
Happy Body : กิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ (2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อต xo สล็อต joker แจกเครดิตฟรี